FITRIANI, S. NILAI MORAL PADA KUMPULAN PUISI MANTRA SANG NABI KARYA EDY SAMUDRA KERTAGAMA. Griya Cendikia, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 417–426, 2023. Disponível em: https://juma.umko.ac.id/index.php/griya-cendikia/article/view/304. Acesso em: 16 jul. 2024.